Fără categorie

Network Marketing: Atenţie colaboratori ! Mărim comisonul pe care î-l oferim dvs.

Hits: 7

Comisionul pentru serviciul Network Marketing a crescut, aceasta înseamnă că cei interesaţi vor câştiga şi mai mulţi bani

Pentru produsele URSUS : Comisonul creşte de la 1 la 2%

Pentru toate celelalte produse : Comisionul creşte de la 2% la 3%

Prevederile enuntate la pagina de Network Marketing se completeaza cu dispozitiile de la Contractul de agenţie potrivit art. 2072 Cod Civil

Noţiune

(1) Prin contractul de agenţie comitentul îl împuterniceşte în mod statornic pe agent fie să negocieze, fie atât să negocieze, cât şi să încheie contracte, în numele şi pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii, în una sau în mai multe regiuni determinate.

(2) Agentul este un intermediar independent care acţionează cu titlu profesional. El nu poate fi în acelaşi timp prepusul comitentului

pentru mai multe detalii: https://news.mah.ro/macos-hall-network-marketing/

Lasă un răspuns